Zamjena proizvoda

Zamjena proizvoda/reklamacije/povrat

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
 • ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima

Zamjena reklamiranog proizvoda

Vaša sigurnost i zadovoljstvo su nam najbitniji. Garantiramo povrat novca u roku od 14 dana ukoliko niste zadovoljni primljenim proizvodom.

Reklamacije ćemo uvažiti u sljedećim situacijama:

 • Ukoliko ste prilikom zaprimanja proizvoda primijetili da je proizvod na bilo koji način oštećen te o tome odmah obavijestili dostavljača
 • Ukoliko Vam je proizvod stigao nakon naznačenog roka za dostavu od 7 radnih dana, a prethodno s Vama nije bilo dogovoreno da se isti može dostaviti i u nekom kasnijem terminu (ovdje se ne ubraja pokušaj dostave od strane dostavne službe, a primatelj nije bio dostupan)
 • Ukoliko je poruka koja je gravirana različita od one koju ste upisali prilikom izrade narudžbe
 • Ukoliko boja ambalaže (ukrasne kutije, mašne, cedulje, trake) nije u onoj boji koju ste odabrali prilikom naručivanja.

Reklamacije nećemo uvažiti u sljedećim situacijama:

Ukoliko nas o eventualnom oštećenju primljenog proizvoda obavijestite drugi dan ili čak nekoliko dana nakon zaprimanja paketa.

Ukoliko je reklamacija uvažena, potrebno je:

Neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojima je proizvod bio originalno isporučen.
Reklamacije zaprimamo putem maila: info@suza-tb.hr ili poštom na adresu: 
Suza T.B., Bregi 75/K, 
51211 Matulji

Otkazivanje ugovora

Kupac može otkazati ugovor (odustati od kupovine) u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac izvršio narudžbu. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem. To može učiniti pismeno na e-mail adresu: info@suza-tb.hr ili poštom na adresu: Bregi 75/K, 51211 Matulji. Ugovor se smatra otkazanim kada trgovac primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora. Proizvod(i) koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti. Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača po Osjeku IV, članak 72 koji govori o općim odredbama za ugovore sklopljene na daljinu.

 • svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana,
 • u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed
 • ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavaka 1.ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.

Isključenje prava na otkaz ugovora

Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru:

 • o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani prekid ugovora,
 • o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,
 • o prodaji audio ili videozapisa, te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,
 • o prodaji knjiga i drugih publikacija.

Rješavanje sporova

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.   

Kupnjom proizvoda kupac prihvaća uvjete poslovanja.